Dzień Pierwszy - Sobota                                   Dzień drugi - Niedziela