Dwutygodniowa akcja lato pod hasłem „Wakacje z kulturą”, odbywająca się na świetlicach wiejskich z terenu gminy Lipnica Murowana dobiegła końca. Niezwykle szybko minęły wspólne chwile przepełnione nie tylko zabawą, ale także ciekawymi spotkaniami, warsztatami i pełnymi emocji rywalizacjami.

 Wiele pięknych prac i kompozycji powstało w czasie zajęć, niektóre z nich długo będą zdobić wnętrza naszych świetlic. Mnóstwo radości przysporzyły dzieciom atrakcje takie jak wata cukrowa, popcorn, dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki melexem, pieczenie kiełbasek, turnieje na boiskach sportowych. Niezwykle ciekawą okazała się wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach, podczas której dzieci uczestniczyły w warsztatach dotyczących bioindykatorów wodnych, zwiedziły ścieżkę przyrodniczą, a także z radością i entuzjazmem rywalizowały w specjalnie dla nich przygotowanych konkursach.

Gminny Dom Kultury zorganizował tegoroczne wakacyjne wydarzenia dla dzieci, w ramach realizacji zadania pn. „Wakacje z kulturą” połączone z programem profilaktycznym „Internet, gry – nauka, zabawa czy uzależnienie”, dofinansowanego z Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Podczas dwóch intensywnych tygodni na świetlicach odbywały się także pogadanki profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu. Były również gry i integracyjne zabawy zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

Dziękujemy za wspaniały, wspólnie spędzony czas! Życząc dalszego, miłego wypoczynku zapraszamy do odwiedzania świetlic wiejskich.

 ŚWIETLICA WIEJSKA BORÓWNA                                    ŚWIETLICA WIEJSKA RAJBROT

                                       

 

  ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA DOLNA                   ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA MUROWANA

                                       

 

ŚWIETLICA WIEJSKA LIPNICA GÓRNA                                STRAŻACKIE ATRAKCJE      
                                                                                 oraz WYCIECZKA DO POLICHT