Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej współpracuje i wspiera grupy artystyczne oraz organizacje funkcjonujące na terenie Gminy Lipnica Murowana:

ORKIESTRY DĘTE:

- Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej

- Orkiestra Dęta z Rajbrotu

ZESPOŁY:

- Zespół Górzanie” z Lipnicy Górnej

- Zespół „Raj” z Rajbrotu

GRUPY OBRZĘDOWE:

- Grupa Obrzędowa "Razem" z Lipnicy Murowanej

- Grupa Obrzędowa z Borównej

- Grupa "Impresja" z Lipnicy Dolnej

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH:

- Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej

- Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej

- Koło Gospodyń Wiejskich z Rajbrotu 

KABARETY:

- Kabaret „Jagodziorze”